Vilniaus miesto savivaldybė pritarė projektinių pasiūlymų viešinimui.

 

Šventinis koncertas ir paroda „Atrandame nauja brangindami sena“

Maloniai kviečiame į šventinį koncertą ir parodas

„Atrandame nauja brangindami sena.“

2023m. spalio 03 dieną, 16.30 Vilniaus miesto savivaldybės 2 a. fojė.

Minint Vilniaus 700-ąjį gimtadienį, Ribiškių bendruomenė prisimena garsius vilniečius.

Sveikiname choro ir orkestro dirigentą, pedagogą, kompozitorių, muzikos profesorių Lauryną Vakarį Lopą su 75-uoju jubiliejiniu gimtadieniu ir kviečiame į koncertą, kurio metu Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos styginių orkestras diriguojamas maestro atliks ne tik klasikų, bet ir du savo kūrinius.

Prisimename tautodailininkę Birutę Antaniną Janavičienę, kuri garsino Vilnių ir Lietuvą net iki Japonijos. Parodoje išvysite ilgiausią lietuvių vienybės juostą pasauliui, kurią tautodailininkė audė 100 dienų. Ši juosta rekordininkė, 1999 vasario 15 dieną buvo iškelta į Vilniaus televizijos bokštą paminėti Lietuvos valstybinę šventę – Vasario 16-ąją.  Juostos ilgis siekia 326,47 m., plotis 3,5 cm. svoris 12 kg.

Ribiškių bendruomenė sveikina Vilnių su 700-uoju gimtadieniu, ir pristato, Joninių šventės metu pradėtą vyti juostą -Palinkėjimai Vilniui.

Kviečiame apžiūrėti keramikos plytelių parodą. Keramikos plytelių idėja- dalytis Vilniaus grožiu atspindėtu keramikoje visais 700 metų gyvavimo laikotarpiais.

Parodos veiks iki 2023m. spalio 30 dienos.

 

Vilnius 700 programos kalendoriuje

https://www.700vilnius.lt/renginiai-700/vilnius-events/?id=190311&s_date_from=2023-10-02&s_date_to=&category=all

 

Ribiškių bendruomenė

 

Žaliosios atliekos

Nors lauke dar beveik vasara, greitai teks atsisveikinti su vienmečiais augalais…

Norime priminti,  kad žaliųjų atliekų negalima palikti bet kur, juolab- mesti į bendro naudojimo konteinerį, kuris skirtas sodininkams/gyventojams, neturintiems individualių konteinerių.
Valdyba nekontroliuoja šiukšlių išvežimo, tai daro VASA.
Turite idėjų, kaip bendrijos gyvenimą padaryti sklandesniu- rašykite.


Pagarbiai,
SB Ribiškės valdyba

Kviečiame į Rasų seniūnijos bendruomenių šventę!

2023m. rugsėjo 30 dieną, nuo 13.45 val. šventė pradės šurmuliuoti prie Markučių dvaro muziejaus, Subačiaus 124, Vilnius.

14.00 iškilmingas šventės atidarymas.

🍁 Klausysime gamtos garsus papildančią muziką ir įvairias dainas.

🍁 Rudeninėje bendruomenių šventėje knygų mylėtojų laukia nepaprasta popietė – įvyks Juozo Gaižausko, aktoriaus ir produktyvaus autoriaus, penktosios knygos „Antarktidos indėnai“ pristatymas. Dalyvausime ypatingame susitikime, kuriame dainos ir žodžiai liesis tiesiai į širdis. Kitaip ir būti negali, kai pasitinkame knygą, gydančią sužeistą viltį. Mūsų laukia ne tik muzikinis knygos pristatymas, bet ir dainos, atliktos duetu su aktore Emilija Latėnaite.

🍁 Stebėsime nuotaikingus vaikų ir MDC lankytojų pasirodymus.

🍁 Jaunus talentus drąsins ribiškietis, Auksinio scenos kryžiaus laureatas, Kauno muzikinio teatro tenoras Kęstutis Alčauskis.

Kęstutis magistro studijas baigė pas prof. Virgilijų Noreiką, todėl tikrai žino padrąsinančių žodžių. Kęstučio balsas skamba ne tik Lietuvoje, bet ir JAV, Olandijoje, Vokietijoje, Liuksemburge, Belgijoje, Šveicarijoje, Rumunijoje. Labai didžiuojamės ir džiaugiamės šalia savęs turėdami tokį talentą.

🍁 Šventės koncerto metu išgirsime unikalaus ir išskirtinio balso savininką Sidą Gvozdiovą, projekto „Lietuvos balsas“ 10-ojo sezono finalininką, kuris savo talentu sužavėjo ne tik projekto mokytojus, bet ir visą Lietuvą. Muzika nuo pat vaikystės gyvenantis Sidas – ne tik puikus atlikėjas, bet ir fortepijono meistras. Pirštais bėgant šio instrumento klavišais, jis sukuria gražiausią ir įsimintiniausią muzikinę patirtį. Jo atliekamų kūrinių bagaže rikiuojasi ne tik autorinės dainos, bet net ir scenos grandams dažnai sunkiai įkandamos Freddie Mercury, Stevie Wonder, Elton John ir kitų kūrėjų žymiosios melodijos. Visas jas, drauge su savo begaline energija, jaunatvišku maksimalizmu ir užsispyrimu siekiant jautriausių natų, jis žada padovanoti šventės dalyviams.

🍁 Įsigysime gardžių Vilniaus meduolių, Deonizo Susvilos medaus, Ribiškių bendruomenės gamintų skanėstų ir jaunos menininkės Monikos Gustevičiūtės atvirukų.

🍁Paskanausime kvapnių ir aromatingų žolelių arbatų bei sužinosime daug žolininkystės paslapčių kartu su žolininke ir tautodailininke Margarita Čekolis.

🍁Išbandysime medžio raižinių amatą ir liaudišką grafiką, senoviniu būdu atsispausime raižinį kartu su jauna menininke Adele Gančiere.

🍁Iškirpsime dailių figūrėlių iš popieriaus su tautodailininke, liaudės meistre Odeta Tumėnaite-Bražėniene.

🍁Pagaminsime šiaudinių žaisliukų su menininke ir kultūrinės veiklos koordinatore Marija Liugiene.

🍁Grožėsimės Rasų bendruomenių narių paveikslų paroda.

🍁Nupiešime kreida ant asfalto piešinį kartu su edukologe Migle Mikulenaite.

🍁Išmoksime kelių eismo taisyklių kartu su vaikų draugu šuniuku Amsiumi.

🍁Renginio metu bus filmuojama ir fotografuojama.

Veikla finansuojama Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ lėšomis.

Informuojame

Informuojame, kad 2023m rugsėjo 07 dieną skelbtas ataskaitinis rinkiminis susirinkimas neįvyko, nes nesusirinko kvorumas. Pakartotinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas vyks 2023 m rugsėjo 23 dieną, šeštadienį, 14.00 val.,  Ribiškių sodų 2-oji Nr. 44, aikštelėje prie tvenkinio, pagal tą pačią darbotvarkę.

Jei negalite dalyvauti pakartotiniame susirinkime, bet norite išreikšti savo valią, galite balsuoti raštu.

Tam, kad viskas vyktų sklandžiai, primename kelis svarbius įstatų punktus:

52.3. Bendrijos nario artimajam giminaičiui gali būti duodamas paprastos (notaro nepatvirtintos) rašytinės formos įgaliojimas atstovauti bendrijos narių susirinkime ir balsuoti visais svarstomais klausimais, nurodant įgaliojimo terminą, teises ir pareigas. Bendrijos narių susirinkime kiekvienas bendrijos narys turi vieną balsą.

52.4. Balsavimo teisės perleidimo sutartyje Bendrijos narys ir jo įgaliotas asmuo turi nustatyti balsavimo teisės įgyvendinimo tvarką ir būdus. Įgaliotas asmuo, dalyvaudamas Bendrijos narių susirinkime, atstovauja Bendrijos nariui, kuris yra jam perleidęs savo balsavimo teisę ir pats nedalyvauja Bendrijos narių susirinkime. Įgaliotas asmuo balsavimo teisės perleidimo sutartį ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki susirinkimo dienos privalo pateikti susirinkimo šaukimo iniciatoriams (Bendrijos valdybai, 1/10 Bendrijos narių ar revizijos komisijai ). Šiuo atveju laikoma, kad Bendrijos narių susirinkime dalyvauja visi atstovaujami nariai. Balsavimo teisės perleidimo sutartis notariškai netvirtinama, išskyrus atvejus, kai balsuojama dėl valdybos ar atskirų jos narių rinkimo ar atšaukimo, Bendrijos įstatų pakeitimo, lėšų skolinimosi, Bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo.

60.1. Apie savo sprendimą balsuoti iš anksto raštu Bendrijos narys informuoja susirinkimo organizatorių ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki susirinkimo pradžios.

60.3. Balsuojant raštu, balsavimo lape nurodomas Bendrijos nario vardas ir pavardė, sodo sklypo numeris ir adresas, darbotvarkės klausimo pavadinimas, už kurį jis balsuoja, ir jo nuomonė “už” arba “prieš” šiuo darbotvarkėje paskelbtu klausimu. Balsavimo lapas įdedamas į voką, kuris atidaromas susirinkimo metu po balsavimo. Balsavimo lapas negali būti atšauktas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Valdybos veiklos ataskaita .

2.Revizoriaus  ataskaita .

3.Naujos valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai.

4.Revizijos komisijos rinkimai.

5.Bendrijos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

6.Bendrijos adreso keitimas.

7.Einamieji reikalai.

 

SB Ribiškės valdyba

Ribiškių bendruomenė kviečia į veiklas

 

Sodininkų bendrijos „RIBIŠKĖS” narių dėmesiui

Sodininkų bendrijos „Ribiškės“ valdybos 2023m.  rugpjūčio 21d. nutarimu, šių metų    rugsėjo 07d., ketvirtadienį,  19 val., Ribiškių sodų 2-ojoje g.44, aikštelėje prie tvenkinio, šaukiamas SB”Ribiškės” narių ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas.

 

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Valdybos veiklos ataskaita .

2.Revizijos komisijos ataskaita .

3.Naujos valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai.

4.Revizijos komisijos rinkimai.

5.Bendrijos metinės pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

6.Bendrijos adreso keitimas.

7.Einamieji reikalai.

 

Nesusirinkus kvorumui pakartotinis visuotinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas bus šaukiamas rugsėjo 23 d., šeštadienį, 14.00val., toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę.

Su ataskaitomis (valdybos, revizijos komisijos), sąmatos projektu, 14 dienų iki susirinkimo, galite susipažinti suderintu laiku, pas valdybos pirmininkę tel.863820395

 

 

SB”Ribiškės” valdyba

Kūrybinės popietės

 

Paroda “Draugiški pasvajojimai”

 

 

Paroda „6 arai priežiūros. Kolektyviniai sodai“

Norime visus sodininkus ir ne tik pakviesti apsilankyti parodoje „6 arai priežiūros. Kolektyviniai sodai”, kuri vyksta LNDM Nacionalinėje dailės galerijoje (Konstitucijos pr. 22, Vilnius). Paroda veiks iki rugsėjo 24 dienos.
 
Kuratoriai Goda Aksamitauskaitė ir Matas Šiupšinskas siūlo į sodų sklypelius pažvelgti kaip į alternatyvią prieštarų erdvę. Joje idilė pynėsi su juodu darbu, finansinėmis ir statybinėmis machinacijomis, tarpo pomidorai ir intrigos, skleidėsi ir dužo asmeninės utopijos, vystėsi kultūros elito ir disidentų pašnekesiai.
Tai meno paroda, bet joje vietos rado ir truputis istorijos, sodo namelių architektūros, ir įdomių artefaktų. Ir žinoma skirtingos menininkų interpretacijos apie sodų reiškinį.
Daugiau:
 
 
 
Pagarbiai

Vilniaus susivienijimo „Sodai”
Pirmininkas Romasis Vaitekūnas
1 2 3 4 5 22